Control de revisions i clonació

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Els dootrònics ofereixen la funció de control de revisions i la de clonació per ajudar-vos a gestionar-los de manera eficient. Això és el que permeten aquestes funcions:

  • Control de revisions : Aquesta funció us permet mantenir un registre complet de totes les modificacions que s'han fet a un dootrònic, amb dos propòsits: (1) permet a tothom conèixer la història del portàtil (per quins estats ha passat, a quins llocs ha estat, etc.) i (2) permet desfer els canvis que s'hi han fet per errada.
  • Clonació : Aquesta funció us permet crear una còpia del dootrònic. Això és útil per ajudar-vos a estalviar temps quan etiqueteu diversos ordinadors portàtils que tinguin les mateixes característiques.

Figura. Cliqueu a la pestanya «Revisions» o a «Clona el contingut» per veure la llista de revisions o per fer una còpia d'un dootrònic.


Continue reading to the next page:
Permetre que altres usuaris ens ajudin a gestionar els nostres dootrònics


Go back to read the previous page:
Actualització de l'estat de l'ordinador quan es transporta a una ubicació diferent