Publicar o anul·lar la publicació d'una pàgina wiki

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

És important no posar com a disponible una pàgina wiki fins que el seu text no hagi estat revisat i no se n'hagin corregit els errors tipogràfics i gramaticals. Això és per garantir que tot el contingut compleixi un nivell mínim de qualitat.

Per aconseguir-ho, cada pàgina de la wiki té una etiqueta a la part superior anomenada «Publish/Unpublish» («Publica/Anul·la'n la publicació») (aquesta característica només està disponible per als usuaris que tinguin activat el rol de «wiki writer») que el redactor pot utilitzar per controlar si els lectors poden veure aquesta pàgina o no. Utilitzeu aquesta funció per controlar quan la vostra pàgina està llesta per ser publicada. Tingueu en compte també que només els usuaris amb el rol de «wiki writer» podran veure pàgines no publicades, per a la resta d'usuaris aquestes pàgines no es podran ni veure ni podran cercar-les.Continue reading to the next page:
Donar permís a altres usuaris per editar una pàgina wiki


Go back to read the previous page:
Traduir la wiki